Πηνελόπη Αγαλλοπούλου, Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΓΑΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΚΡΙΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΔΕΚΑΕΤΙΑΣ 1991-2001, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 116|2005, 167-188


Στην πρώτη ενότητα του άρθρου γίνεται ιστορική αναδρομή στο θεσμό του πολιτικού γάμου στην Ελλάδα, συγκριτική επισκόπηση των ισχυόντων σε άλλες χώρες, παρουσίαση των κύριων χαρακτηριστικών του διαζευκτικού συστήματος που ισχύει στην Ελλάδα από το 1982 και τέλος διατυπώνονται κριτικές παρατηρήσεις. Στη δεύτερη ενότητα του άρθρου γίνεται κριτική παρουσίαση στατιστικών δεδομένων. Καταλήγουμε πως η πλειονότητα των Ελλήνων δεν επιλέγει τον πολιτικό γάμο, γιατί προσηλωμένοι οι Έλληνες στις παραδόσεις προτιμούν την τέλεση θρησκευτικού γάμου. Είναι όμως αξιοσημείωτο ότι κατά τη διάρκεια της δεκαετίας 1991-2001 υπήρξε μία συνεχής αύξηση του ποσοστού των τελεσθέντων πολιτικών γάμων.

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: