Μάρθα Μιχαηλίδου, ΥΒΡΙΔΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΟΤΗΤΑ: Η ΦΙΓΟΥΡΑ ΤΟΥ CYBORG ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΤΑΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 115|2004, 3-26


Το άρθρο εστιάζει στο έργο της Donna Haraway με σκοπό να εξετάσει τη χρησιμότητα της μεταδομιστικής φεμινιστικής θεωρίας για την κατανόηση της κοινωνικής και επιστημονικής συγκυρίας της μεταβιομηχανικής κοινωνίας της πληροφορίας. Το άρθρο καταρχάς αναλύει τις συνέπειες της σύζευξης τεχνητού και φυσικού που επιτρέπουν την ανάδυση του cyborg για τον ορισμό και την παραγωγή της υποκειμενικότητας στο τέλος του 20ού αιώνα. Αναδεικνύει το βαθμό στον οποίο τόσο η έννοια του cyborg που προτείνεται από τη Haraway όσο και η φεμινιστική απόπειρα για μια θεώρηση του υποκειμένου ως υβριδικής παραγωγής αποτελούν σημαντικό υπόβαθρο των σημερινών συζητήσεων της πολλαπλότητας του υποκειμένου και της σχετικής πολιτικής των συμμαχιών και δικτύων. Επιπρόσθετα, το άρθρο συζητά τη χρησιμότητα αυτής της απόπειρας για τη χαρτογράφηση της σημασίας των νέων τεχνολογιών και για την επαρκή ανάλυση τους. Τέλος, εξετάζει τη σχέση του υβριδικού υποκειμένου με την παραγωγή γνώσης, εστιάζοντας στη θεώρηση της γνώσης ως κοινωνικά τοποθετημένης διαδικασίας (Haraway, 1991b) και εντάσσοντας αυτή τη θεώρηση στο ευρύτερο πλαίσιο του πολιτικού και γνωστικού εγχειρήματος της φεμινιστικής επιστημολογίας.

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: