Ευφροσύνη Δελμούζου, ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ, ΔΙΑΔΡΑΣΗ ΚΑΙ "ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ", Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 115|2004, 27-48


Ο σκοπός αυτής της ανθρωπολογικής προσέγγισης του διαδικτύου είναι διττός. Αφενός, αυτή η έρευνα εστιάζει στις προτιμήσεις των διαδικτυακών χρηστών που αλληλοδρούν με τη κοινωνία του διαδικτύου και, αφετέρου, εκτιμά την συμβολή του μέσου αυτού στην εργασία και τη δημοκρατία. Αναγνωρίζοντας τις προϋπάρχουσες κοινωνικές ανισότητες, εντοπίζει τους παράγοντες που συντελούν στην επίταση ή όχι εκείνων των ανισοτήτων που απομακρύνουν το διαδίκτυο σε αυτή την φάση «της ζωής του» από το να είναι πυρήνας διάδοσης της δημοκρατίας. Στη μελέτη αυτή είναι εμφανής η διάδραση της διαδικτυακής με τη γήινη πραγματικότητα, προσδιοριζόμενη κατά περίπτωση από το βαθμό μύησης του χρήστη. Εμφανές είναι πως οι δύο πραγματικότητες εμπλέκονται πολυσύνθετα δημιουργώντας μια πρωτόγνωρη συνάφεια.

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: