Αθηνά Αθανασίου, ΕΘΝΟΓΡΑΦΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ή ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΩΣ ΕΘΝΟΓΡΑΦΙΑ: ΔΥΝΗΤΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΚΡΙΤΙΚΗ, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 115|2004, 50-74


Αντλώντας από την προβληματική της ανθρωπολογίας του κυβερνοπολιτισμού, η εργασία προσεγγίζει το διαδίκτνο ως «αρχείο» πολιτισμικών διαδικασιών και δυναμικών, αλλά και πολιτισμικού αναστοχασμον και κριτικής. Θέτει τα ερωτήματα: Συνιστά το διαδίκτνο ένα νέο περιβάλλον εθνογραφικής έρευνας; Εισάγει σε μια νέα «κοσμοπολίτικη» της εθνογραφίας; Αποτελεί μια νέα εκδοχή ή μια κριτική υπέρβαση του εθνογραφικού ρεαλισμού; Πώς επαναπροσδιορίζει τις θεωρητικές αποσκευές της κοινωνικής ανθρωπολογίας και, συγκεκριμένα, τις ανθρωπολογικές εννοιολογήσεις του σώματος, των αισθήσεων, της εμπειρίας, της κοινότητας, του εθνογραφικού χρόνου; Πώς αναπλαισιώνει τις σχέσεις ανάμεσα στο «τοπικό» και το «παγκόσμιο», αλλά και το «πραγματικό» και το «δυνητικό» (virtual); Πώς επιτελείται, τέλος, και πώς αναπροσανατολίζεται το «εθνο-» της εθνογραφίας σε συνθήκες δυνητικής πραγματικότητας;

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: