Δέσποινα Νάζου, ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΒΛΑΧΟΥΤΣΙΚΟΥ (ΕΠΙΜ.) ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ LAURIE KAIN-HART, 2004, ΟΤΑΝ ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΕΧΟΥΝ ΔΙΑΦΟΡΕΣ. ΑΝΤΙΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΑΔΑ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΕΔΟΥΣΑ, 382 ΣΕΛ., Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 115|2004, 189-193


Δε διατίθεται περίληψη / no abstract available

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: