Ηρακλής Μαυρίδης, Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 114|2004, 27-59


Το άρθρο αυτό ασχολείται με τη θεωρητική εμβέλεια και τις πιθανές χρήσεις της έννοιας καθημερινότητα (ή αλλιώς, καθημερινή ζωή) στην κοινωνική θεωρία. Εκκινούμε από τις θεωρητικές παραδόσεις που ορίζουν το χώρο της «κοινωνιολογίας της καθημερινής ζωής» -κυρίως φαινομενολογικές και μαρξιστικές- για να διερευνήσουμε κατά πόσο αυτή η έννοια μπορεί να μας παράσχει μια οπτική θέασης των κοινωνικών φαινομένων και σχέσεων συνολικά και προσπαθούμε να φωτίσουμε διαφορετικές πλευρές του φαινομένου αυτού που αποτελεί την πιο κοινή κατάσταση της κοινωνικής ύπαρξης, μια κατάσταση που χαρακτηρίζεται από το δεδομένο και το αυτονόητο της καθημερινής πραγματικότητας. Τονίζουμε επίσης το κοινωνικο-ιστορικό πλαίσιο και επικαθορισμούς των καθημερινών πρακτικών και τρόπων ζωής και θεωρούμε την καθημερινότητα ως τη βασική προϋπόθεση κάθε κοινωνικού δεσμού και σχέσης.

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: