Ευριπίδης Παπαδημητρίου, ΤΟΥΡΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΝΤΟΠΙΟΙ. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 114|2004, 177-203


Στο άρθρο αυτό δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στο ζήτημα της επαφής μεταξύ ντόπιων και τουριστών. Υποστηρίζεται ότι το ενδιαφέρον της έρευνας θα πρέπει να στραφεί ακόμη περισσότερο και προς τις παραμέτρους εκείνες που επηρεάζουν την αντίληψη των τουριστών σχετικά με τη σημασία και το ρόλο του ταξιδιού των διακοπών, αλλά και προς τους παράγοντες που καθορίζουν τις συνθήκες μέσα στις οποίες πραγματοποιείται η επαφή μεταξύ των δύο ομάδων σε κάθε χώρα. Η θέση του άρθρου είναι ότι η κριτική που ασκείται στον τουρισμό θα πρέπει να τοποθετηθεί σε μια νέα βάση και, χωρίς αφορισμούς και γενικεύσεις, να αναδεικνύει τόσο το πραγματικό μέγεθος της επίδρασης του τουρισμού σε μια κοινωνία όσο και τα μέσα για την αντιμετώπιση των αρνητικών επιπτώσεων του.

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: