Σάββας Ρομπόλης, ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΑΓΚΑΒΟΣ, 2003, ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ, ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ, ΑΘΗΝΑ, GUTENBERG, 406ΣΕΛ, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 114|2004, 205-211


Δε διατίθεται περίληψη / no abstract available

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: