Κωνσταντίνος Ράντης, ΟΙ ΝΕΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ: ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ, ΤΑΞΙΚΗ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 111|2003, 159-173


Στα τέλη της δεκαετίας του '60 έγινε εμφανής η τάση μετατόπισης του ενδιαφέροντος της εμπειρικής κοινωνικής έρευνας από την αντικειμενική σφαίρα στην υποκειμενική. Αυτό σήμαινε ότι η έννοια της κοινωνικής τάξης παραμερίστηκε χάριν της έννοιας της κοινωνικής διαστρωμάτωσης. Η τάση αυτή ενισχύθηκε ακόμη περισσότερο στις τελευταίες δεκαετίες, ιδίως κατά τη δεκαετία του '80, λόγω της κοινωνικοπολιτιστικής δόμησης της κοινωνικής δομής των ανεπτυγμένων πλουραλιστικών κοινωνιών. Κεντρικό της σημείο θεωρείται ο πλουραλισμός του τρόπου ζωής. Νέες έννοιες, με αποκλειστικό πλαίσιο αναφοράς τη σφαίρα της κατανάλωσης και του ελεύθερου χρόνου, έχουν τα πρωτεία στη σημερινή εμπειρική έρευνα. Τα αποτελέσματα της δεν είναι ούτε μηδαμινά ούτε απόλυτα. Σε καμία περίπτωση όμως δεν μπορούν να καλύψουν την ανάγκη μιας πειστικής θεωρίας της κοινωνικής ολότητας, η έλλειψη της οποίας γίνεται όλο και περισσότερο αισθητή.

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: