ΕΥΑ ΨΑΘΑ, Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΑΙ Η ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΗΣ ΣΤΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΙΣΟΤΗΤΑΣ, ΠΟΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 111|2003, 175-191


Θέμα του άρθρου είναι oc διαφορετικές μορφές επίδρασης της νέας τεχνολογίας στην κοινωνική οργάνωση της σύγχρονης μεταβιομηχανικής πόλης. Οι μορφές αυτές ακολουθούν δύο διαφορετικές κατευθύνσεις: από τη μία, αναφέρονται οι έμμεσες αλλά ιδιαίτερα έντονες επιπτώσεις στην πόλη που αντανακλούν τη διείσδυση της νέας τεχνολογίας στην οικονομία, ενώ, από την άλλη, αναφέρονται τα χωροκοινωνικά φαινόμενα που αναδύονται μέσα από την εξάπλωση της χρήσης της νέας τεχνολογίας στην αστική καθημερινότητα. Το άρθρο εστιάζει κυρίως στη δεύτερη κατεύθυνση, που σε αντίθεση με την πρώτη παραμένει σε σημαντικό βαθμό ανεξερεύνητη. Σε αυτό το πλαίσιο στοιχειοθετείται η εμφάνιση νέων φαινομένων κοινωνικής ανισότητας, κυρίως ως αποτέλεσμα της ανισότητας στην πρόσβαση στις υποδομές, τη γνώση και τα προϊόντα της νέας τεχνολογίας.

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: