Μαρία Καραμεσίνη, Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ ΣΤΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ: Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 108|2002, 3-32


Το άρθρο εξετάζει τη θέση των γυναικών στο ελληνικό συνταξιοδοτικό σύστημα και σχολιάζει κριτικά τις πιθανές επιπτώσεις από τις γενικές τάσεις μεταρρύθμισης των συνταξιοδοτικών συστημάτων, που εμφανίστηκαν στον ευρωπαϊκό χώρο τις τελευταίες δεκαετίες. Η οπτική στην οποία βασίζεται η ανάλυση και ο κριτικός σχολιασμός είναι αυτή της ισότητας των φύλων. Δηλαδή εξετάζεται εάν το υπάρχον σύστημα και οι πιθανές μεταρρυθμίσεις του συμβάλλουν στην οικονομική ανεξαρτησία των γυναικών και στην εξασφάλιση ενός ικανοποιητικού εισοδήματος γι' αυτές στα γεράματα.

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: