Στέλιος Παπαθανασόπουλος, ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 108|2002, 189-205


Στο κείμενο αυτό παρουσιάζεται η έρευνα που πραγματοποιήθηκε τον Μάρτιο του 2001 και η οποία επικεντρώθηκε στα κίνητρα που παρωθούν τους φοιτητές των Πανεπιστημίων των Αθηνών να χρησιμοποιούν το διαδίκτυο, στη διάρκεια χρήσης, στους τρόπους, καθώς και τους λόγους χρήσης του διαδικτύου. Επιπλέον, εξετάσθηκαν θέματα, πέραν των επικοινωνιακών αναγκών που ικανοποιούνται από τη χρήση του Ίντερνετ, όπως: η γνώση τους για το συγκεκριμένο μέσο και τις τεχνολογίες που συνδέονται με αυτό, οι προσδοκίες τους από τη χρήση του νέου μέσου, η έκθεση τους στις διαδικτυακές πύλες, καθώς και η δυνάμει κατανάλωση τους από τις αμφίδρομες υπηρεσίες, όπως το ηλεκτρονικό εμπόριο, που προσφέρει το Ίντερνετ στους χρήστες του. Εξίσου ενδιέφερε να διαγνωσθούν οι λόγοι για τους οποίους φοιτητές και φοιτήτριες δεν έχουν χρησιμοποιήσει το διαδίκτυο έως τώρα. Η γενική εικόνα που συνάγεται από τα στοιχεία της έρευνας είναι ότι οι φοιτητές των πανεπιστημιακών σχολών της Αθήνας βρίσκονται σε ένα πρώτο στάδιο εξοικείωσης με το νέο αυτό μέσο.

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: