Αναστασία-Βαλεντίνη Ρήγα, ΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΛΛΟ (ΤΟΝ ΤΣΙΓΓΑΝΟ), Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 108|2002, 257-283


Η παρουσία του τσιγγάνικου πληθυσμού στην Ελλάδα δεν αποτελεί τωρινό φαινόμενο και ο κατά πολύ αυξημένος -σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες αριθμός τους τους καθιστά μια αξιοπρόσεκτη μειονότητα μέσα στο συνονθύλευμα των ανθρώπων από διαφορετικές χώρες που αναζητούν καλύτερη τύχη στον ελλαδικό χώρο. Το παρόν άρθρο επιχειρεί να διερευνήσει τις κοινωνικές αναπαραστάσεις που έχουν σχηματίσει οι Έλληνες για τον τσιγγάνικο πληθυσμό, πώς αντιλαμβάνονται τη δική τους εθνική ταυτότητα και, με μέτρο αυτήν, πού τοποθετούν τους Τσιγγάνους μέσα στο κοινωνικό τους περιβάλλον. Η ερμηνεία των αποτελεσμάτων πραγματοποιείται μέσα από τη θεωρία των κοινωνικών αναπαραστάσεων. Τα αποτελέσματα εμφανίζουν μια σαφή εικόνα οφειλόμενη κυρίως στον τρόπο ζωής και την εξωτερική εμφάνιση των Τσιγγάνων, καθώς επίσης και μια ισχυρή (θετική) ελληνική εθνική ταυτότητα.

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: