Φώτης Κ. Μπούζας, ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΗΤΗΤΑΣ, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 108|2002, 285-301


Το κεντρικό θέμα της παρούσας εργασίας είναι η συστηματική ανάλυση και μελέτη της Αξιοποίησης και Ανάπτυξης του Ανθρώπινου Δυναμικού μέσα στο καινούργιο «παράδειγμα» (paradigm) διοίκησης, τη νέα φιλοσοφία οργάνωσης: τη Διοίκηση Ολικής Ποιότητας. Η βασική ερώτηση η οποία περιμένουμε να απαντηθεί στη συγκεκριμένη εργασία είναι αν οι επιχειρηματικές μονάδες που βρίσκονται σε ένα στάδιο βελτίωσης της ποιότητας, εφαρμόζοντας συγκεκριμένες προσεγγίσεις και προγράμματα, αξιοποιούν κατά τον καλύτερο τρόπο το ανθρώπινο δυναμικό τους. Η ανάλυση της σχέσης της αξιοποίησης ανθρώπινου δυναμικού και βελτίωσης της ποιότητας θα στηριχθεί σε μια εκ βάθους ανάλυση των επιμέρους στοιχείων της αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού χρησιμοποιώντας ως θεωρητικό πλαίσιο ανάλυσης το Αμερικανικό Βραβείο Ποιότητας (MBNQA).

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: