Στέλιος Βαρβαρέσος, ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ: ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΩΝ, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 108|2002, 347-390


Η ανάλυση των αποφάσεων και των επιλογών των τουριστών έχει ιδιαίτερη σημασία. Τα χαρακτηριστικά, οι προσδιοριστικοί παράγοντες και η πρόβλεψη της τουριστικής ζήτησης ή κατανάλωσης προσελκύουν το ενδιαφέρον των ακαδημαϊκών και επιστημονικών κύκλων, των επαγγελματιών του τουρισμού, ως επίσης και των αρμοδίων για την τουριστική πολιτική. Η θεματική των προσεγγίσεων που αναφέρονται στον τουρίστα ως καταναλωτή -μία ιδιαίτερη κοινωνιολογική κατηγορία- συνίσταται στην ανάλυση και κατανόηση της συμπεριφοράς και των επιλογών των τουριστών. Αυτό το ερευνητικό πεδίο αποκαλείται «Consumer research», δηλαδή έρευνα καταναλωτικής συμπεριφοράς. Στόχος του βασικά είναι η τεκμηρίωση και υποστήριξη αποφάσεων των τουριστικών επιχειρήσεων στα πεδία της οργάνωσης-διοίκησης και του marketing. Η παρούσα δημοσίευση επικεντρώνεται λοιπόν στις πτυχές κλειδιά της καταναλωτικής συμπεριφοράς των τουριστών, δηλαδή στα κίνητρα, τις επιλογές και τις αποφάσεις, στους προσδιοριστικούς παράγοντες, καθώς επίσης στις τμηματοποιήσεις και στις τυπολογίες τους.

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: