Τάνια Βοσνιάδου, ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΣΧΕΣΗ: ΑΦΕΤΗΡΙΕΣ, ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΙ, ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙΣ, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 107|2002, 95-106


Η εργασία αυτή σχολιάζει την ψυχοθεραπευτική ιδιότητα και εμπειρία της ερευνήτριας καθώς και τη σημασία της εμπλοκής της στην ερευνητική διαδικασία. Υποστηρίζεται ότι τα στοιχεία αυτά καθώς και η επιλογή ενός διαγενεακού μοντέλου διερεύνησης συνέβαλαν ουσιαστικά στον διυποκειμενικό χαρακτήρα της επικοινωνίας, οδηγώντας έτσι στην υπέρβαση των αδιεξόδων που έχουν σημειωθεί βιβλιογραφικά στις ταυτοποιητικές διαδικασίες του θηλυκού υποκειμένου. Αναφέρεται επίσης στην επιλογή και τη χρήση της βιογραφικής μεθόδου προκειμένου να διερευνηθούν διαφοροποιήσεις στις ταυτοποιητικές διαδικασίες τεσσάρων γυναικών της ίδιας οικογένειας σε τρεις γενιές, εν όψει των αλλαγών που έχουν επέλθει στην ελληνική κοινωνία τα τελευταία 50 χρόνια ως προς την κοινωνική θέση της γυναίκας.

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: