Φρασκίσκη Αμπατζοπούλου, ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΣ ΚΑΙ ΑΚΟΥΓΟΝΤΑΣ ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΒΡΑΙΩΝ, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 107|2002, 109-119


Δε διατίθεται περίληψη / no abstract available

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: