Γιώργος Κανδύλης, Για το βιβλίο: Gros, Frederic (2016). H αρχή της ασφάλειας (μετάφραση: Αλέξανδρος Κιουπκιολής). Αθήνα: Πόλις, 302 σελ., Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 146|2016, 229-234


Δε διατίθεται περίληψη / no abstract available

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: