Niki Papageorgiou, Εκκοσμίκευση και φύλο στην Ελλάδα: οι «αντιστάσεις» της Ορθόδοξης Εκκλησίας, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 148|2017, 105-122


Η διεύρυνση της εκκοσμικευτικής διαδικασίας κατά τη διάρ­κεια της μεταπολιτευτικής περιόδου ο­δηγεί στην καθιέρωση μιας σειράς νομοθετικών αποφάσεων, οι οποίες αφορούν γενικότερα το οικογενειακό δίκαιο και κα­τοχυρώνουν την ισό­τη­τα των φύλων. Η διαδικασία αυτή αντιμετωπίζει τις ενστά­σεις της Ορθόδοξης Εκκλησίας, η οποία παρεμβαίνει με ποικίλους τρό­πους με στόχο τη διατήρηση της παραδοσιακής κοινωνικής τάξης. Στο άρθρο αυτό διερευνάται η στά­ση της θε­σμικής Εκκλησίας απέναντι στην ισότητα των φύ­λων και την αναγνώ­ρι­ση των δι­και­ω­μά­των των γυναικών, κατά τη διάρκεια της μεταπολιτευτικής περιόδου στην Ελλάδα, με βάση τον επίσημο εκκλη­σι­α­στι­κό λόγο, ο οποίος εκ­φέρεται διά των εγκυκλίων της Ιεράς Συ­νό­δου.

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: