Αναστασία Κουβέλη, Α.-Β. ΡΗΓΑ, ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΜΙΑΣ ΟΜΑΔΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ. Η ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΝΔΟΟΜΑΔΙΚΟΥ ΦΕΡΕΣΘΑΙ ΣΤΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ., Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 106|2001, 171-175


Δε διατίθεται περίληψη / no abstract available

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: