Γιάννης Πανούσης, ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ 2000 P.C. (POST CHRISTIAN Ή PERSONAL COMPUTER?), Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 104|2001, 121-131


Η «κοινωνικοποίηση» του ραδιοφώνου προϋποθέτει απεμπλοκή από την εξουσίακαι μετατόπιση του προς την πολιτική παρέμβαση της κοινωνίας. Το ραδιόφωνοσυμβάλλει στην πολιτική διαπαιδαγώγηση και στην κοινωνική ηθική και δεν πρέπειν' ασχολείται με προπαγάνδα ή ολιγοπώλια. Σε μια δημοκρατία όλες οι κοινωνικές δυνάμεις πρέπει να μπορούν να εκφράζονται ισότιμα μέσω ραδιοφώνου, επιβεβαιώνοντας στην πράξη τη διαφορετικότητα των απόψεων και ιδεών (πολιτιστικός πλουραλισμός). Από την άλλη πλευρά, τα MME δεν πρέπει να λειτουργούν «κάθετα», δηλαδή να στέλνουν μηνύματα από τα πάνω προς τα κάτω, αλλά ν' ακολουθούν εναλλακτικές διαδρομές. Το ραδιόφωνο δίνει στον απομονωμένο ακροατή ένα αίσθημα επικοινωνίας και με τους άλλους απομονωμένους ακροατές, και με την έννοια αυτή μετουσιώνεται σε πραγματικό ανθρώπινο «δίκτυο».

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: