Θεανώ-Εριφύλη Μοσχονά, ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ-ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ: ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 104|2001, 229-247


Στην εργασία αυτή επιχειρείται η διερεύνηση των εννοιών της ειδικότητας και της εργασιακής δεξιότητας ως προς το περιεχόμενο και τη μέτρηση τους στις εμπειρικές μελέτες της κοινωνιολογίας και της οικονομίας της εργασίας. Η διαμόρφωση και οι μεταβολές των δεξιοτήτων και ειδικεύσεων αποδεικνύονται σύνθετες λόγω της επίδρασης πολλών παραγόντων, με αποτέλεσμα τη δυσκολία μέτρησης των.

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: