Γιάννης ΘΕΟΧΑΡΗΣ, Το θωράκιο με το γοργόνειο στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο. Εικονογραφικά και τοπογραφικά της πρωτοβυζαντινής Κορίνθου, , 33|2012, 93-104


Η εικονογραφική ανάλυση του θωρακίου με το γοργόνειο στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο Αθηνών (ΒΧΜ 317) δείχνει ότι ο διάκοσμός του ανήκει στο κεφάλαιο της πολεμικής κατά των δαιμονικών ειδώλων. Μέσα από τον συσχετισμό της εικονογραφίας του με το μαρτύριο του αγίου Λεωνίδη προτείνεται η ταύτιση του κρηναίου οικοδομήματος στο Λέχαιον, όπου βρέθηκε το θωράκιο, με αγίασμα αφιερωμένο στον Λεωνίδη και τις συμμάρτυρές του.

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: