Ιωακείμ Αθ. ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΣ, Ο Θεσσαλονικεύς ζωγράφος του 14ου αιώνος «κυρ-Μανουήλ», , 33|2012, 155-160


Μὲ ἀφορμὴ τὸν ἐντοπισμό, σὲ ἔγγραφο τῆς Μονῆς Βατοπεδίου, ἀναφορᾶς τοῦ 1358 σὲ κάποιον Θεσσαλονικέα ζωγράφον ὀνομαζόμενον «κῦρ Μανουήλ», τοῦ ὁποίου εἶναι προφανὴς ἡ ταύτιση μὲ ὁμώνυμόν του ἀναφερόμενον σὲ ἔγγραφα τοῦ 1323 καὶ 1338, προτείνεται ἡ ταύτισή του μὲ τὸν ζωγράφο «κῦρ Μανουὴλ Πανσέληνον» καὶ ἡ ἐπανεξέταση τῆς χρονολογήσεως τῶν τοιχογραφιῶν τοῦ Πρωτάτου τῶν Καρυῶν τοῦ Ἁγίου Ὄρους. Παρατίθεται κατάλογος χρονολογιῶν κατὰ τὶς ὁποῖες οἱ συγκυρίες ἦσαν εὐνοϊκὲς γιὰ τὴν τοιχογράφηση τοῦ ναοῦ καὶ προτείνονται ὡς εὐνοϊκότερες αἱ περίοδοι εὐθὺς μετὰ τὸ 1308 ἢ εὐθὺς μετὰ τὸ 1322.

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: