Ιωάννης Π. ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ, Ένα άγνωστο συνεργείο ζωγράφων των αρχών του 16ου αιώνα στην Ήπειρο, , 32|2011, 115-128


Σε τέσσερα μνημεία των αρχών του 16ου αιώνα στην Ήπειρο διαπιστώνουμε τη δράση κοινού συνεργείου. Τα μνημεία αυτά ακολουθούν την παράδοση της σχολής της Αχρίδας και του εργαστηρίου της Καστοριάς, παράλληλα με ισχυρές επιρ­ροές από το έργο του Ξένου Διγενή, αποτελούν δε έναν από τους ενδιάμεσους κρίκους στη μετάβαση από την τέχνη του 15ου αιώνα σε αυτή της σχολής των Θηβών.

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: