Παναγιώτης Λ. ΒΟΚΟΤΟΠΟΥΛΟΣ, Κυπριακές εικόνες στην Αμοργό, , 30|2009, 225-232


Μια κακά διατηρημένη εικόνα του εφίππου Αγίου Γεωργίου στην Μονή Χοζοβιωτίσσης στην Αμοργό έχει ανάγλυφο κάμπο, χαρακτηριστικό των κυπριακών εικόνων. Οι ομοιότητες της δεσποτικής εικόνας του Χριστού στην ίδια μονή με εικόνες στην Κύπρο οδηγούν σε απόδοση και αυτής της εικόνας σε κυπριακό εργαστήριο, του τέλους του 14ου ή της πρώτης πενηνταετίας του 15ου αιώνα. 

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: