Παναγιώτης Λ. ΒΟΚΟΤΟΠΟΥΛΟΣ, Οι βυζαντινές τοιχογραφίες του Αϊ-Μιχαήλη στο Βουνό στην Άνω Κορακιάνα Κέρκυρας, , 34|2013, 91-106


Τὸ ἀνατολικὸ τμῆμα τοῦ μονόχωρου ξυλόστεγου ναοῦ τοῦ Ταξιάρχη Μιχαὴλ στὴν Ἄνω Κορακιάνα Κερκύρας ἀνάγεται στὸν 11ο αἰῶνα καὶ διασώζει τοιχογραφίες ποὺ παρουσιάζουν πολλὲς ὁμοιότητες μὲ τὸν διάκοσμο τοῦ χρονολογημένου στὸ 1074/5 ναΐσκου τοῦ Ἁγίου Μερκουρίου στὸ γειτονικὸ χωριὸ Ἅγιος Μάρκος, π.χ. στὴν Θεοφάνεια τοῦ ἀνατολικοῦ ἀετώματος, στὴν ἀπεικόνιση τοῦ ἐπωνύμου ἁγίου στὸ τεταρτοσφαίριο τῆς ἁψῖδος καὶ στὴν χρήση τῆς ἰσοψηφίας τῆς λέξεως ἀμὴν στὴν κτιτορικὴ ἐπιγραφή.

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: