Τίτλος:

Η δικαστηριακή διερμηνεία στην Ελλάδα: Καταγραφή και αξιολόγηση της πραγματικότητας

Επιστημονικό πεδίο:

Ημερομηνία:

2014 | 171 σελ.

ISBN:

978-618-80909-4-1

Περίληψη:Το έργο αποτελεί την επιτομή των προσπαθειών που κατέβαλε η ομάδα του ερευνητικού προγράμματος Δικαστηριακή Διερμηνεία στην Ελλάδα (Legal Interpreting in Greece).   Το Δικαστηριακή Διερμηνεία στην Ελλάδα (Legal Interpreting in Greece) με ακρωνύμιο (ΔΙΔΙ) υλοποιήθηκε μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδoτείται από εθνικούς πόρους καθώς και

Διαβάστε περισσότερα
Ακολουθήστε το ΕΚΤ: