Τίτλος:

Η δικαστηριακή διερμηνεία σε ελληνικό και διεθνές επίπεδο: Εξελίξεις και προοπτικές

Επιστημονικό πεδίο:

Ημερομηνία:

2014 | 224 σελ.

ISBN:

978-618-80909-3-4

Περίληψη:Ο τόμος αυτός είναι αφιερωμένος στη δικαστηριακή διερμηνεία, έναν ιδιαίτερο τύπο διερμηνείας για διάφορους λόγους, όπως θα δούμε αμέσως. Αποτελεί προϊόν του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο Δικαστηριακή Διερμηνεία στην Ελλάδα (ΔΙΔΙ) που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.   

Διαβάστε περισσότερα
Ακολουθήστε το ΕΚΤ: