Ιωάννα Ασλάνη, Διασφάλιση της ταυτότητας αρχαιολογικών αντικειμένων, έργων τέχνης και τεχνολογικά πιστών αντιγράφων με μη καταστρεπτικές τεχνικές και τεχνολογίες ενσωματωμένης στοιχειακής σήμανσης (ΤΕΣΣ), Μουσείο Μπενάκη, 9|2009,


Δεν παρατίθεται περίληψη.

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: