Μαρία Μάττα, Ψηφιακή αναπαραγωγή συµπληρώσεων σε χάρτινες στερεοσκοπικές, Μουσείο Μπενάκη, 10|2010,


Δεν παρατίθεται περίληψη.

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: