Μάρω Καρδαμίτση-Αδάμη, Το κτήριο του Υπουργείου Εξωτερικών και η εσωτερική του διακόσµηση: µια πρόταση του Α.Α. Πάλλη του 1934, Μουσείο Μπενάκη, 10|2010,


Δεν παρατίθεται περίληψη.

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: