Ελένη Τζουνοπούλου, Το φωτογραφικό αρχείο του Γεωργίου Ρίζου, Μουσείο Μπενάκη, 10|2010,


Δεν παρατίθεται περίληψη.

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: