Άννα Ταμπάκη, Στέση Αθήνη, Όψεις της νεοελληνικής αφηγηματικής πεζογραφίας, 1700-1830. Ο δι- άλογος με τις ελληνικές και ξένες παραδόσεις στη θεωρία και στην πράξη, Σύγκριση, 22|2012, 106-108


Ακολουθήστε το ΕΚΤ: