Θόδωρος Γραμματάς, Λόγος περί μεθόδου: Για την υπέρβαση της ιστοριογραφίας και την ανάδειξη του συγκριτισμού ως μεθόδου ανάλυσης του θεατρικού φαινομένου, Σύγκριση, 14|2003, 47-59


Δεν διατίθεται περίληψη.

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: