Δήμητρα Χατζημάνου, Χειρόγραφες μεταφράσεις της περιόδου του διαφωτισμού: επιβιώσεις, απουσίες, ανανεώσεις: μία πρώτη ανίχνευση των συλλογών της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας, Σύγκριση, 12|2001, 34-41


[Δε διατίθεται περίληψη]

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: