Νικόλας Πίσσης, Oliver Jens Schmitt. Levantiner. Lebenswelten und Identitaten einer ethnokonfessionellen Gruppe im osmanischen Reich im Jangen 19. Jahrhundert“ [Λεβαντίνοι. Βιόκοσμοι και ταυτότητες μιας εθνοθρησκευτικής ομάδας στην Οθωμανική Αυτοκρατορία στον «μακρύ 19ο, Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, 17|2011, 327-334


Ακολουθήστε το ΕΚΤ: