Γεώργιος Κ. Γιαγκάλης, Αθανάσιος Γ. Τσερνόγλου: (1927-2003) Η συμβολή του στη μελέτη των νησιών του Ελληνισμού, Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, 15|2008, 472-478


Ακολουθήστε το ΕΚΤ: