Meropi Anastassiadou, Ακίνητη ιδιοκτησία, κοινωνική θέση και εθνικο-θρησκευτική ταυτότητα στη συνοικία Osman Aga της Χαλκηδόνας γύρω στα 1875, Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, 14|2004, 43-66


'Υπάρχει συσχετισμός μεταξύ της έθνικο-θρησκευτικής ταυτότητας καίτης κατοχής άκίνητης ιδιοκτησίας; Ή μελέτη αύτή παρουσιάζει μια σύγκριση άνάμεσα στους μουσουλμάνους καί στους χριστιανούς ιδιοκτήτεςάκινήτων δσον άφορα στήν κοινωνικο-οικονομική τους κατάστασηκαί θέση στη συνοικία Osman aga τής Χαλκηδόνας (Kadiköy) κατά τήδεκαετία του 1870.Ή Χαλκηδόνα γνωρίζει ταχεία άστική καί πολεοδομική άνάπτυξηκατά το τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα. Το κατάστιχο 3833 (τήςσειράς Maliye Nezareti Varidat) πού φυλάσσεται στα οθωμανικά αρχείατής Πόλης (Ba§bakanlik Osmanli Ar§ivleri) καταγράφει τα άκίνητατέλειας κυριότητας (mülk) πού περιλαμβάνονται στα δρια του Osman agaκαί αποτελεί πολύτιμη πηγή γιά την έξέταση τής κοινωνικής διαστρωμάτωσηςστο ύπύ άνάπτυξη αύτύ προάστιο τής οθωμανικής πρωτεύουσας.

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: