Κυριακή Μαμώνη, Σωματειακή οργάνωση του Ελληνισμού στη Μικρά Ασία: Δ' σύλλογοι Κιλικίας, Μυσίας και Παφλαγονίας: Προσθήκες στα δημοσιεύματα Α', Β', Γ', Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, 14|2004, 67-112


Ακολουθήστε το ΕΚΤ: