Άννα Αβραμέα, Σπύρου Βρυώνη, Η παρακμή του μεσαιωνικού ελληνισμού στη Μικρά Ασία και η διαδικασία του εξισλαμισμού (11ος-15ος αιώνας), μετάφραση Κάτιας Γαλαταριώτου, Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, 13|1999, 389-395


Ακολουθήστε το ΕΚΤ: