Αθανάσιος Παπάς, Από την ιστορία των ιερών εικόνων της Πόλης: Οι κλοπές των εικόνων μετά το 1950, Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, 12|1997, 257-280


Ακολουθήστε το ΕΚΤ: