Ελισάβετ Α. Ζαχαριάδου, Ηλίας Αναγνωστάκης-Ευαγγελία Μπαλτά, Η Καππαδοκία των "Ζώντων μνημείων", Η ανακάλυψη "της πρώτης πατρίδος της ελληνικής φυλής" (19ος αι.), Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, 10|1993, 386-389


Ακολουθήστε το ΕΚΤ: