Βλάσης Αγτζίδης, Το κίνημα ανεξαρτησίας του Πόντου και οι αυτόνομες Ελληνικές περιοχές στη Σοβιετική Ένωση του μεσοπολέμου, Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, 9|1992, 157-196


Ακολουθήστε το ΕΚΤ: