Georges Drettas, Αναδρομή στο θησαυρό του Dawkins: Συμβολή στην απογραφή των πηγών που αναφέρονται στο σοβιετικό Ελληνισμό της Ουκρανίας και του Καυκάσου, Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, 6|1986, 227-247


Ό καθηγητής τής μεσαιωνικής καί νεοελληνικής φιλολογίας στήν’Οξφόρδη R. Μ. DAWKINS (1871 - 1955) είχε καταρτίσει μια ενδιαφέρουσασυλλογή από βιβλία καί διάφορα δημοσιεύματα πού έκδόθηκαν,ανάμεσα στά 1931 καί 1935 περίπου, στήν ΕΣΣΔ γιά τον εκεί έλληνικόπληθυσμό. Τά δημοσιεύματα τής συλλογής αυτής τού DAWKINS ανήκουνόλα στήν περίοδο διαμόρφωσης επισήμων (γραπτών) γλωσσών τώνδιαφόρων εθνοτήτων πού άπαρτίζουν τή Σοβιετική Ένωση, καί είναιγραμμένα στή δημοτική γλώσσα, ή στή διάλεκτο τής Μαριουπόλεως, ήστήν ποντιακή διάλεκτο. Πρέπει νά τονιστεί τό γεγονός ότι τά περισσότεραάπό τά κείμενα τής συλλογής γράφτηκαν στά ποντιακά.Στό άρθρο παρατίθενται κατ’ αρχήν διάφορα στοιχεία σχετικά μέ τόνέλληνικό πληθυσμό τής ΕΣΣΔ καί τή γλώσσα του. Στή συνέχεια καταρτίζεταιένα αναλυτικό ευρετήριο τής συλλογής μέ επίκεντρο τά ποντιακάδημοσιεύματα. 'Υπογραμμίζεται ή σε ελάχιστο χρονικό διάστημα έξέλιξημιας προφορικής διαλέκτου (τής ποντιακής) σέ γραπτή γλώσσα. Τό άρθροσυμπληρώνεται μέ μιά έπιλογή άπό αποσπάσματα τών ποντιακών κειμένωντής συλλογής, πού μπορούν έτσι νά γίνουν γνωστά καί νά έκτιμηθεϊή άξια τους, καί κλείνει μέ μιά σύντομη βιβλιογραφία.

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: