Γιώργος Α. Γιαννακόπουλος, Η βιβλιοθήκη του ελληνικού φιλολογικού συλλόγου Κωνσταντινουπόλεως (1863-1922), Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, 6|1986, 287-322


Ακολουθήστε το ΕΚΤ: