Αδαμάντιος Στ. Ανεστίδης, Ευάγγελος Γαλάνης, Μητροπολίτης Πέργης, Η Πέργη της Παμφυλίας. Συμβολή στην πολιτική και εκκλησιαστική ιστορία της αρχαίας πόλεως, Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, 5|1984, 544-546


Ακολουθήστε το ΕΚΤ: