Σχετικά άρθραΚατερίνα Μπούρα, Οι βουλευτικές εκλογές στην Οθωμανική αυτοκρατορία: Οι Έλληνες βουλευτές 1908-1918, Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, 4|1983, 69-85


Ακολουθήστε το ΕΚΤ: