Σταύρος Θ. Ανεστίδης, Οἱ Περσικὲς Ἐπιστολὲς τοῦ Μοντεσκιὲ στὰ ἑλληνικὰ στὴ Σμύρνη (1836). Μιὰ ἔκδοση μὲ σημασία;, Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, 19|2015, 65-80


Ακολουθήστε το ΕΚΤ: