Λένα Κορμά, Κινητικότητες, ταυτότητες καὶ κρατικὴ πολιτική: Ἕλληνες Χριστιανοὶ τῆς Ὀθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας στὴ Συρία καὶ τὸν Λίβανο, 1921-1923, Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, 19|2015, 99-113


Ακολουθήστε το ΕΚΤ: